NATUUR

 

Foto: bezige bij.  

start > nl > natuur > vogelbestand


» Damse Vaart
» Domein Ryckevelde
» Leopoldkanaal
» Platte Kreek
» Reservaat Damse Vesten
» Reservaat Fort Sint-Donaas
» Schipdonkkanaal
» Vleermuizenreservaat
» Vogelbestand
» Zwin
 

Vogelbestand Damme

Het zou ons te ver leiden alle vogels op te noemen, maar een paar uitschieters willen we u uiteraard wel meegeven.

De vogeltrek is een jaarlijks weerkerend fenomeen van formaat in Damme.  In heel Damme, maar vooral in de natte weilanden rond de stad vinden duizenden trekvogels een pleisterplaats.  Ganzen, eenden, wilde zwanen en vele andere soorten strijken in het bijzonder rond de Romboutswervedijk neer voor ze hun weg verder zetten.  In december organiseert Natuurpunt voor deze gelegenheid haar vogelfestival.  Een ideale gelegenheid om de verrekijker en telelens uit te halen!

 

Damme wordt door 3 kanalen doorsneden: de Damse Vaart, het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal.  Deze waterwegen, de kreken en de natte poldergronden trekken het jaar door heel wat watervogels aan: eenden van allerlei pluimage, ganzen en zelfs aalscholvers.  De grootste onder de jagende vogels is de gekende blauwe reiger.  Rietkragen zijn voor hem een ideale plek om een verrassingsaanval te plaatsen op nietsvermoedende visjes en amfibiën.

 

De bossen rond Sijsele trekken dan weer heel andere vogels aan.  Het bos is belangrijk voor de vogels omdat ze er een veilig onderkomen en voedsel vinden en zelfs een broedplaats.  Zo kan je er de groene specht, de grote bonte specht, houtduiven, roodborstjes, koolmezen, kauwen, koekoeks, spreeuwen, zanglijsters, ... en zelfs de ransuil vinden.

 

En zo nu en dan krijgen we een speciale bezoeker uit het naburige Zwin: de ooievaar.

 

 

 » Damme
» Den Hoorn
» Hoeke
» Lapscheure
» Moerkerke
» Oostkerke
» Sijsele
» Vivenkapelle

 

 

 

 

© Hendrik De Leyn - www.damme-online.com