OOSTKERKE

 

Foto: de stoere toren van de Sint-Kwintenskerk van Oostkerke.  

start > nl > monumenten > dorpsmolen oostkerke

» Sint-Kwintenskerk
» Kasteel van Oostkerke
» Molen Mengé
» Damse Vaart
» Leopoldkanaal
» Schipdonkkanaal

» Allekerkemolen
» Dorpsmolen Sijsele
» Molen Mengé
» Molen van Hoeke
» Schellemolen

Dorpsmolen van Oostkerke

Plaats: Eienbroekstraat 3, 8340 Oostkerke [gps]
Toegankelijkheid: beperkt toegankelijk

De dorpsmolen van Oostkerke werd voor het eerst vermeld in 1336 en was eigendom van de heren van Oostkerke.  Latere vermeldingen: in 1459, 1481 en in 1571 door Pourbus.  Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) werd hij vernield.  Tegen het einde van de oorlog werd de houten staakmolen herbouwd (in 1643 om precies te zijn).  In 1874 brandde de molen af.

Onmiddellijk daarna werd de huidige stenen grondzeiler gebouwd op de terp waar de vorige molen stond.  Eén molenijzer dateert nog van 1643 en in de molenkap staat het jaartal 1874.  Er ligt eveneens een gedenksteen ter nagedachtenis aan een dodelijk ongeluk dat zich hier in 1924 heeft voorgedaan toen het jonge molenaarszoontje gegrepen werd door één van de draaiende wieken van de molen.  Na deze gebeurtenis werd niet meer met de molen gemalen. 

In 1960 werd er in het dorp een molencomité opgericht dat de eerste herstellingen aan de molen deed en er mede voor zorgde dat het gebouw in 1964 werd beschermd als monument.  In 1970-73 liet de nieuwe eigenaar (de heer De Craeke, die de molen in 1969 kocht) hem volledig restaureren en een kleine 20 jaar later werd hij weer maalvaardig gemaakt.  Hij werd gebruikt voor het malen van koren.  Let ook op het meerminnetje dat boven op de kap staat; een verwijzing naar de "legende van de meermin". 

De molen staat net buiten het centrum van Oostkerke en is toegankelijk voor het publiek.  Voor de exacte openingsuren, neemt u het best contact op met de Dienst Toerisme van Damme.» Damme
» Den Hoorn
» Hoeke
» Lapscheure
» Moerkerke
» Oostkerke
» Sijsele
» Vivenkapelle

© Hendrik De Leyn - www.damme-online.com