SIJSELE

 

Foto: Kasteel Ryckevelde te Sijsele.  

start > nl > monumenten > molens sijsele

» Kasteel Ryckevelde
» Domein Ryckevelde
» Sint-Martinuskerk
» Cultuurfabriek
» Volksspelen 't Keunekot

» Dorpsmolen Oostkerke
» Molen Mengé
» Molen van Hoeke
» Schellemolen

Molens van Sijsele

Sijsele is nog twee molens rijk: de dorpsmolen in het centrum van Sijsele en de Allekerkemolen aan de Antwerpse Heirweg in de richting van Donk.  Malen doen ze niet meer want, ontdaan van kap en wieken, zijn ze nu slechts nog een herinnering aan een bloeiende landbouwactiviteit.

Allekerkemolen
Plaats: Antwerpse Heirweg, 8340 Sijsele [gps]
Toegankelijkheid: niet toegankelijk

 Deze bevindt zich in een prachtig groen kader, midden de velden.  Het landschap alleen al is een ommetje meer dan waard.  Op deze plaats werd in 1632 een houten staakmolen gebouwd die gebruikt werd voor het malen van graan.  In 1873 werd de houten molen afgebroken en vervangen door de huidige stenen bergmolen.  Deze molen deed dienst als graanmaalderij en als olieslagerij.  Via een overwelfde toegang heb je direct toegang tot de benedenverdieping.  In 1937 werden de wieken er afgehaald en in 1941 werd de kap verwijderd.  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de romp gebruikt als uitkijktoren, bemand door eerst Duitse soldaten en later door collaborerende Vlamingen.  Er was een directe telefoonverbinding tussen de toren en de spoorlijn Maldegem-Sijsele. 

Dorpsmolen
Plaats: Nieuwe weg, 8340 Sijsele [gps]
Toegankelijkheid: niet toegankelijk

De dorpsmolen wordt ook wel de "Molen Lievens" genoemd, naar de laatste molenaarsfamilie die er werkte.  Deze molen werd gebouwd in 1820 en was een stenen bergmolen met 3 verdiepingen, een zolder en een overwelfde toegang door de molenberg.  Hij werd gebruikt als graanmaalderij en olieslagerij.  In 1930 werden de wieken en de kap verwijderd en een armgasmotor in de molen geďnstalleerd.  Na 1944 werd er met elektriciteit gemalen.  De uitbating stopte in 1956, toen de laatste molenaar overleed.  Tegenwoordig is de molenromp hersteld en doet ze dienst als woonhuis.  Onlangs werd er een nieuwe (vaste) kap op geplaatst. » Damme
» Den Hoorn
» Hoeke
» Lapscheure
» Moerkerke
» Oostkerke
» Sijsele
» Vivenkapelle

© Hendrik De Leyn - www.damme-online.com